skip to Main Content

Två hundar samtidigt – en utmaning

Två Hundar Samtidigt – En Utmaning

Att skaffa en till hund när man redan har en kan kännas frestande – kanske börjar den ena hunden bli till åren gången, och man vill skaffa en valp i förebyggande syfte, för att det inte ska bli tomt när den väl måste tas bort. Kanske vill man helt enkelt att hunden man redan har ska få sällskap av en annan hund. Oavsett anledningarna, är det flera faktorer man bör överväga noga innan man bestämmer sig för att göra slag i saken.

Att ha två hundar, särskilt två i olika åldrar, ställer till exempel stora krav på ens färdigheter som flockledare och hundtränare. Man måste kunna ta hänsyn till hundarnas olikheter när man tränar dem, både i ålder och personlighet, och man måste övervaka hundarna hela tiden när de leker tillsammans – annars är risken stor att den äldre hunden leker för våldsamt med valpen, och att valpen skadas.

Har man flera djur än hunden, till exempel hönor, getter eller andra bondgårdsdjur, finns det ytterligare en faktor att ta med i beräkningarna, nämligen hur den nya hunden kommer att interagera med de andra djuren. Ett sätt att försäkra sig om att det inte kommer att uppstå problem kan vara att hålla hundarna och de andra djuren separerade, till exempel genom att inhägna getterna och att ha ett hönshus till hönorna. Du hittar flera varianter av hönshus på Lantbutiken.se.

Även om den nya valpen, den gamla hunden och alla andra djur kommer väl överens finns det dock ytterligare aspekter att tänka på, till exempel en så grundläggande sak som huruvida man har råd med en hund till eller inte. Enligt Svenska Kennelklubbens beräkningar kostar det 20 000 kronor att ha en renrasig hund under dess första år, och därefter 7 000 kronor om året. Denna siffra dubblas om man har en hund till, varför man måste se över sin budget innan man bestämmer sig. Om alla faktorer stämmer, och man har plats för det, ska man dock inte tveka – dubbla hundar är ju dubbel glädje.

Back To Top
Sök
Total