skip to Main Content

Hundutställningar

Hundutställningar

Hundutställningarna kan för en utomstående tyckas vara höjden av snobberi – att tävla om vem som har den ”finaste” hunden. En hundutställning går dock ut på mycket mer än så, och fyller en viktig funktion för hundrasernas framtida avel.

Det som ligger till grund för en hundutställning är de så kallade rasstandarderna. Dessa kan sägas vara beskrivningar av hur ett idealiskt exemplar av en viss ras ska se ut, till exempel med hänsyn till färgen på deras päls, deras storlek, deras svansföring, deras kroppsbyggnad, deras bett och deras benställning. Alla hundraser har ju en gång i tiden avlats fram för ett visst syfte, till exempel för att vara behjälpliga i en viss typ av jakt eller för att valla boskap. Rasstandarden ska beskriva hur en hund av en viss ras ska se ut för att vara mest lämpad att utföra de uppgifter som de ursprungligen avlades fram för.

På en hundutställning visar hundägare och hunduppfödare upp sina hundar inför domare, som utgår från rasstandardens beskrivning när de bedömer hundarna. Den hund vars utseende ligger närmast beskrivningen är den som vinner.

Hundutställningarna fyller således flera viktiga funktioner för hunduppfödare. Dels fungerar de som ett slags forum där uppfödarna kan diskutera avel med andra som är kunniga om just deras ras, dels blir tävlingarna en slags feedback för hunduppfödaren gällande hur deras egna hundar ligger till i förhållande till rasstandarden. Goda resultat på hundutställningar är också en viktig merit när det kommer till att hitta andra hundar att para sin hund med, liksom när det kommer till att sälja valparna – en god stamtavla är värt mycket i hunduppfödarkretsar.

För att en hund ska få delta i en hundutställning måste den vara renrasig. Utöver det finns krav som säger att hunden måste vara registrerad i Svenska Kennelklubben, eller, om hunden har utländska ägare, i en utländsk kennelklubb som SKK erkänner. Dessutom måste hundägaren vanligtvis vara medlem i den klubb som arrangerar hundutställningen. Det krävs ju mycket resurser och arbete för att anordna ett evenemang med stor publik, många deltagare (varav hälften är fyrbenta) och domare, där allt flyter på smidigt. Därför gäller det att klubben får tillbaka något från deltagarna, till exempel i form av medlemsavgiften. Ett sätt att få ett evenemang som en hundutställning att flyta på utan problem är att hyra komradio till tävlingens funktionärer. Då försäkrar man sig om att alla som är involverade i arrangemanget alltid kan kommunicera med varandra utan hinder, och hållas uppdaterade om det som händer på tävlingsområdet. För att hyra komradio kan du till exempel gå in på TPO.se.

För att skapa struktur i en tävling där flera olika raser tävlar, börjar domarna vanligtvis med att utse den bästa hanen och tiken i varje ras. Den bästa av tiken och hanen blir Bäst i rasen, BIR, och går vidare till ”finalen” för att tävla om att bli BIG, Bäst i gruppen, mot de bästa hundarna i de andra raserna inom hundens egen grupp. Exempel på grupper är terrier, taxar, vall- boskaps- och herdehundar, stående fågelhundar och vinthundar. De hundar som vinner BIG går till sist vidare för att tävla om att bli BIS, Best In Show, det vill säga den bästa hunden av alla som deltar i utställningen.

Back To Top
Sök
Total