skip to Main Content

Om hundar och ledarskap

Om Hundar Och Ledarskap

 

För att få en lugn och harmonisk hund så måste hundägaren själv vara trygg och stabil. Många ägare menar att detta är den viktigaste komponenten i förhållandet till hunden. Ägaren måste vara den självklara auktoriteten och flockens ledare. Goda tips för hundägare kan handla om att vara förutsägbar och bestämd. Hunden känner sig trygg om den kan lita på ägaren och känner till vilka regler som gäller. Ett annat tips ifråga om hundar och ledarskap är att som ledare felsöka sig själv när hunden inte lyder. Kanske är det ägaren som är otydlig och inkonsekvent? Osunt ledarskap kan resultera i att hunden blir utåtagerande och börjar bestämma över ägaren. En sådan hund kan till sist bli farlig för omgivningen. Många problemhundar och omplaceringshundar har hamnat i dessa svårigheter när ägaren kanske inte har tänkt sig för ordentligt vid hundköpet. Vissa hundraser som exempelvis rottweiler behöver en ägare med båda fötterna på jorden.

Back To Top
Sök
Total